Zverejnenie dokumentov:

Poskytovateľ:    Účel podpory:                                  Č. zmluvy                 Zmluva:                                  Vyúčtovanie

Mesto Košice podpora mládežníckeho športu                                 Zmluva mesto Košice 2022 Vyúčtovanie mesto Košice 2022
Mesto Košice    podpora mládežníckeho športu       09/2017          Zmluva-mesto Košice                Vyúčtovanie mesto Košice
Mesto Humenné podpora medz. podujatia              909/2017         Zmluva-mesto Humenné           Vyúčtovanie mesto Humenné
Mesto Košice – podpora mládežníckeho športu       08/2018          Zmluva s mestom 2018             Vyúčtovanie dotácie 2018

Zmluvy: Hráčske zmluvy, Hráčske zmluvy 18-19, Hráčske zmluvy 19-20

Použitie 2% dane v roku 2017: Sken_20180131
Použitie 2% dane v roku 2018: 2% 2018
Použitie 2% dane v roku 2019: 2% 2019

Stanovy: Stanovy KDS šport Košice

Sponzorská zmluva iWatt:  Zmluva o sponzorstve v športe VSE, Vyúčtovanie VSE