Profil klubu:

Volejbalový klub založený pod menom Športová akadémia Košice.
Od roku 2013 samostatné občianske združenie KDS-šport.

Orgány klubu:

Členská schôdza, správna rada

Predseda klubu: Ing. Milan Šimoňak

 

Realizačný tím

Športový riaditeľ klubu: RNDr. Jaroslav Brdjar

Hlavný tréner: Mgr. Richard Vlkolinský

Asistent trénera: Mgr. Dávid Šalata

Tréner mládeže: Ing. Jozef Hučka

Asistent trénera mládeže: Bc. Daniel Harvilík

Štatistik: Mgr. Dávid Šalata