Komentáre

Pamätná plaketa SVF pre trénera VK KDS-šport Košice – Richarda Vlkolinského

Súčasťou XIV. Konferencie SVF v Poprade bola aj milá udalosť – tradičné ocenenie volejbalových činovníkov za ich prácu v našom športe.

Čestný člen SVF: Viktor Mazúr (ospravedlnil sa)

Bronzová lopta: Eva Stümpelová-Kasášová

Čestné uznanie SVF: Marián Kováčik (ospravedlnil sa), Štefan Derevjanik (ospravedlnil sa), Juraj Hugec.

Pamätná plaketa SVF: Richard Vlkolinský, Karol Haťapka, Tomáš Singer, Ingrid Bukovská, Michal Bella, Ľudovít Jobbágy (ospravedlnil sa), Ivan Štefko, Mikuláš Szatmáry.

Ďakovný list prezidenta SVF: Štefan Bukviar (ospravedlnil sa)

FOTO: Lukáš Jaseňák.
Zdroj: https://www.facebook.com/svf.sk/

Pridajte komentár