Zverejnenie dokumentov:

Poskytovateľ:    Účel podpory:                                  Č. zmluvy                 Zmluva:                                  Vyúčtovanie
Mesto Košice    podpora mládežníckeho športu       09/2017          Zmluva-mesto Košice                Vyúčtovanie mesto Košice
Mesto Humenné podpora medz. podujatia               909/2017        Zmluva-mesto Humenné           Vyúčtovanie mesto Humenné

Zmluvy: Hráčske zmluvy, Hráčske zmluvy 18-19

Použitie 2% dane v roku 2017: Sken_20180131
Použitie 2% dane v roku 2018: 2% 2018

Stanovy: Stanovy KDS šport Košice