Zverejnenie dokumentov:

Poskytovateľ:    Účel podpory:                               Č. zmluvy          Zmluva:              Vyúčtovanie
Mesto Košice    podpora mládežníckeho športu       16/2016      zmluva-mesto    vyuctovanie-dotacie-mesto-ke