Vážení priatelia športu,

dovoľte, aby sme sa na vás obrátili s prosbou o poukázanie 2% z vašich daní nášmu volejbalovému klubu VK KDS- šport Košice.
Keďže sa v tomto roku chceme ešte viac venovať rozvoju mládeže, plánujeme  získané prostriedky investovať práve do tejto oblasti.
Garantujeme vám, že vaše dane budú v správnych rukách!

Ďakujeme za vašu pomoc a podporu.

Ing. Milan Šimoňak
Predseda Volejbalového klubu VK KDS-šport Košice


IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PRIJÍMATEĽA

Názov:
 KDS – šport, o.z.
Sídlo: Košice, 040 01, Krivá 23
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42324181

Informácie, ako aj postup poukázania 2% zo zaplatenej dane nájdete na stránke:
www.rozhodni.sk

Pokiaľ by ste potrebovali ďalšie doplňujúce informácie, poskytne Vám ich kolegyňa Ing. Marianna Džundová na tel. č. 055/6806 333.

 

Tlačivá na stiahnutie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti 2019

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby