Komentáre

Stanovisko extraligových klubov k opatreniam krízového štábu SR

Účastníci najvyšších slovenských volejbalových súťaží, extraligy mužov a žien sú nespokojné s prijatými opatreniami Ústredného krízového štábu SR, ktorý navrhol zákaz usporiadania športových podujatí. Kluby chápu vážnosť šírenia nového koronavírusu, rešpektujú hygienické nariadenia a sú ochotné hrať nejaký čas aj bez divákov, ale úplné zastavenie súťaží považujú za likvidačné.

Stanovisko klubov volejbalovej extraligy mužov:

“V prvom rade si myslíme, že plánované opatrenia Ústredného krízového štábu SR sú nekoncepčné s veľkým negatívnym dopadom nielen na šport, ale v podstate na celú spoločnosť. V rámci situácie ohľadom pandémie koronavírusu si uvedomujeme, že je potreba prijať zmysluplné a rozumné rozhodnutia a tým zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu, ale práve šport je prostriedkom, ktorý pozitívne pôsobí ako prevencia proti rôznym druhom ochorení a zdravotným problémom.

Ako zástupcovia klubov máme zodpovednosť k hráčom, trénerom a ostatným členom jednotlivých klubov a práve preto chceme apelovať na prehodnotenie rozhodnutia o zákaze všetkých športových podujatí. Vieme si predstaviť odohrať v najbližšom období (pokiaľ sa situácia s pandémiou výrazne nezlepší) zápasy v mládežníckych a aj v mužských súťažiach bez prítomnosti divákov.

Kluby aj v tejto naozaj ťažkej dobe pre šport začali prípravné obdobie začiatkom augusta. Do dnešnej doby investovali nemalé peniaze, aby sa podarilo rozbehnúť súťažný ročník 2020/21 a nakoniec sme boli pred začiatkom majstrovských súťažných zápasov zastavení a zrušení.

Keď sa reálne pozrieme na okolité krajiny s aktuálne výrazne horšou koronavírusovou situáciou, zistíme, že ani jedna neobmedzila športovanie, dokonca sa športuje aj s obmedzenou kapacitou divákov. Apelujeme na Ústredný krízový štáb, aby prehodnotil svoje rozhodnutie a nechal športovcov robiť to, čo vedia najlepšie a to je športovať. Nezakazujme niečo, čo je zdravé a prináša v tejto ťažkej dobe pocit radosti a šťastia.

Veríme, že sa dá nájsť kompromisné riešenie, kde vedľa seba môže fungovať šport a aj bezpečnostné opatrenia.”

Stanovisko klubov volejbalovej extraligy žien:

“Volejbalové kluby extraligy žien touto cestou vyjadrujú svoj nesúhlas s rozhodnutím zrušiť všetky športové podujatia vrcholového aj mládežníckeho volejbalu. Považujeme toto rozhodnutie za nesprávne a prehnané. V súčasnej, už aj tak veľmi ťažko zvládnuteľnej situácii v športe, je rozhodnutie zrušiť súťaže pre kluby likvidačné. Zastávame názor, že je akceptovateľné pokračovať v súťažiach v režime nastavených bezpečnostných opatrení, s vylúčením účasti divákov.

Rozhodnutie o úplnom zastavení podujatí má na kluby negatívny dopad nielen z hľadiska finančného, ale poškodzuje väzby na sponzorov, partnerov klubov, demotivuje funkcionárov, trénerov, hráčov v najvyššej súťaži, ale zároveň aj na úrovni mládeže. Nehovoriac o nemožnosti vytvoriť alternatívne riešenia bez informácie o dĺžke účinnosti vydaného zákazu.

Pevne veríme, že rozhodnutie o úplnom zákaze športových podujatí bude ešte prerokovávané a vytvorí sa riešenie, za akých podmienok by súťaže mohli pokračovať, pretože výnimka o možnosti usporiadať podujatie s dvanásťhodinovým negatívnym testom je nerealizovateľná. Veríme že budú naše slová vypočuté a budeme môcť v našej práci ďalej pokračovať.”

ZDROJ: http://www.svf.sk/sk/archiv-sprav/detail-spravy/_stanovisko-extraligovych-klubo

Pridajte komentár